Menu

ป้ายกำกับ: ด้านสังคม

01
ม.ค. 2021

นิสัยการกระทำ

ความประพฤติของผู้คนหมายถึงอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้น […]

Category: สาระน่ารู้

Tags: #คน #ด้านสังคม #สิ่งกระตุ้น